Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Welkom

Welkom op deze site van het boek ‘Het Alternatief voor de zorg’. We hebben dit initiatief genomen omdat de zorg in Nederland last heeft van een afrekencultuur. Het alarm over de stijgende kosten van de zorg heeft geleid tot een langdurige en eenzijdige fixatie op kostenverlaging. Dat doel is steeds meer alle middelen gaan heiligen. We zien organisaties waar het alleen nog maar gaat over geld en spreadsheets; waar duur betaalde adviseurs de dienst uitmaken. Waar de zorgprofessional gewantrouwd wordt,  zijn mond moet houden, overhaast productie moet draaien en aan steeds verdergaande  bureaucratische verplichtingen moet voldoen. Er wordt daarbij veel gesproken over kwaliteit. Het lijkt er echter op dat men vooral ‘penny wise and pound foolish‘ is.  De zorg is door het dominante denkraam van kostenreductie zo ingewikkeld en aan controle onderhevig geworden dat de kern ervan, de  werkelijk goede, humane zorg voor de patiënt steeds meer in het gedrang is gekomen.

We  geloven dat het anders kan, en er zelfs veel zit in de praktische wijsheid: ‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag’. Onze overtuiging is dat voor goede zorg gemotiveerde zorgprofessionals nodig zijn met beroepseer en beroepstrots. Echte kwaliteit kan pas tot bloei komen als deze voortkomt uit de verbinding tussen vakmanschap, persoonlijke betrokkenheid en morele verantwoordelijkheid. We geloven verder  dat zorgprofessionals en patiënten niet tegenover elkaar staan, maar op elkaar zijn aangewezen. We willen graag met uw hulp bedenken hoe we in Nederland het Alternatief van humaniteit boven bureaucratie kunnen gaan vormgeven. Er zijn daarvan al voorbeelden. De beweging is in gang gezet. Het gaat er nu om deze te versterken en zichtbaar te maken. Dat doen we onder andere met het boek dat we op 17 november 2015 hebben gepresenteerd. Dat boek is echter onderdeel van het grotere project om met elkaar te bouwen aan het Alternatief voor de afrekencultuur. We doen een beroep op u om ons daarbij te helpen. Al uw kennis, ervaring en ideeën zijn welkom!

Jos de Blok (Buurtzorg), Herman Suichies (VPHuisartsen) en Lewi Vogelpoel (Radioloog Purmerend en lid comité Vrije artsenkeuze)

Protected with SiteGuarding.com Antivirus